ORAL-B PROFESSIONAL GUM CARE Genius 10

Oral-B Gum Care GENIUS det første intelligente pussesystemet fra Oral-B med ny Gum Guard-teknologi
Spesialpris  999,95  1 999,90
Varenummer
806507
  • Gratis frakt – Uavhengig av leveringsalternativ (2-8 virkedager)
  • Rask levering – Hent i apotek eller få hjemlevering
  • Enkel betaling – Velg mellom Visa, Klarna eller Vipps i kassen
  • Diskret handel – Uansett hva du bestiller

Produktbeskrivelse

Oral-B Professional-tannbørsten beskytter tannkjøttet ditt og fjerner mer plakk sammenlignet med en manuell tannbørste. GumCare 1 med sensitiv-innstilling og innebygd auditiv trykkindikator beskytter tannkjøttet ditt hvis du pusser for hardt. Den fås med et sensitiv-børstehode med ultratynne børstestrå som beskytter tannkjøttet og rengjør tannkjøttranden skånsomt pluss et interspace-børstehode som gir ekstra rengjøring mellom tennene for ytterligere plakkfjerning. GumCare 1 er utformet spesielt for personer med særlig sensitivt tannkjøtt. . Innstillinger: Sensitiv, daglig rengjøring og hvitgjørende.

Forsiktighetsregler

Undersøk regelmessig hele produktet/ ledningen for å se om det finnes skader. En skadet eller ødelagt enhet må ikke brukes. Hvis produktet/ledningen er skadet, skal produktet leveres inn til et Oral-B-servicesenter. Du må ikke endre eller reparere produktet selv. Det kan medføre brann, elektrisk støt eller personskade. Dette produktet er ikke beregnet for barn under 3 år. Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, kan bruke elektriske tannbørster hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene ved å bruke apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn. Barn skal ikke leke med apparatet. Bruk produktet kun til det tiltenkte bruksområdet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk ikke tilbehør som ikke anbefales av produsenten. Bruk bare laderen som følger med apparatet. Ikke plasser laderen i vann eller væske eller oppbevar den på steder der den kan falle eller dras ned i badekaret eller vasken. Ikke grip etter den hvis den har falt ned i vann. Trekk ut ledningen umiddelbart. Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. Ikke demonter produktet, bortsett fra når du skal kaste batteriet. Når du tar ut batteriet for avhending av enheten, må du være forsiktig slik at du ikke kortslutter de positive (+) og negative (–) polene. Når du tar støpselet ut av stikkontakten, bør du alltid holde i støpselet og ikke dra i ledningen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Det kan forårsake elektrisk støt. Hvis du får behandling for en munnlidelse, bør du rådføre deg med tannlege/tannpleier før du bruker apparatet. Tannbørsten er til personlig bruk, og er ikke beregnet til bruk på flere pasienter på et tannlegekontor eller en institusjon. Små deler kan løsne, så apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. For å unngå at børstehodet ødelegges, noe som kan forårsage kvelningsfare med små biter eller skade te

Innhold

1st GumCare Genius tannbørstehåndtak, 2 børstehoder (1 sensitiv-børstehode med ultratynne børstestrå og 1 interdental-børstehode)

Flere produkter fra Oral-b
Boots Norway © 2021