Postafen tabletter 25 mg 10 stk

Postafen tabletter 25mg er et reseptfritt legemiddel mot reisesyke. Til voksne og barn over 6 år.
 139,90
Varenummer
165787
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Postafen tabeltter inneholder virkestoffet meklozin som forebygger og lindrer kvalme og brekninger ved å dempe følsomheten i labyrinten i det indre øre. Brukes mot reisesyke.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Postafen dersom du er allergisk overfor meklozinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, eller overfor andre piperazinderivater ellers dersom du har nedsatt leverfunksjon. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Postafen dersom du har problemer med å tømme blæren, har grønn stær, har en mage-tarmlidelse som gir treg mage, har myasthenia gravis (en sjelden muskelsykdom), lider av demens eller har epilepsi. Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Postafen. Legemidlet kan gi nedsatt reaksjonsevne og konsentrasjonsevne. Du bør derfor ikke kjøre bil og bruke maskiner etter at du har tatt Postafen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Virkningen av Postafen kan forsterkes hvis det tas sammen med enkelte andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller farmasøyt hvis du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Skal kun brukes under graviditet hvis det er strengt nødvendig. Behandlingen bør da vare kortest mulig, med maks. dose 50 mg. Går sannsynligvis over i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.

Innhold

Hver tablett inneh.: Meclozin. hydrochlorid. 25 mg, Laktosemonohydrat, Maisstivelse, Talkum, Povidon K30, Kalsiumstearat, Silika, kolloidal vannfri

Dosering og bruk

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett 1-2 timer før avreise. Ny dose kan tas etter 12 timer. Barn 6-12 år: En halv tablett 1-2 timer før avreise. Ny dose kan gis etter 12 timer. Tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021