Spersallerg øyedråper 0,3 ml 20 stk

Trykk på bildet for å zoome

Spersallerg øyedråper er et reseptfritt legemiddel til behandling av øyeplager ved pollenallergi. Uten konserveringsmiddel, kan kombineres med kontaktlinser. Til voksne og ungdom.

184,90

060344


Produktinformasjon

Spersallerg øyedråper inneholder virkestoffet antazolin, et antihistamin, og tetryzolin, et karsammentrekkende stoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon og tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne ved en allergisk reaksjon. Gir rask lindring.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Spersallerg hvis du er overfølsom (allergisk) overfor antazolinhydroklorid, tetryzolinhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Spersallerg, du bruker en type legemidler mot depresjon som kalles MAO-hemmere eller har trangvinklet grønn stær (glaukom). Ved allergi er oftest begge øyne irritert, ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes. Les pakningsvedlegget før bruk.


Gravide og Ammende

Rådfør deg derfor med lege før bruk av Spersallerg dersom du er gravid eller ammer. Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.


Innholdsdeklarasjon

1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 g, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (pH-justering), sterilt vann.


Dosering og bruksområde

Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Én endosebeholder inneholder tilstrekkelig til behandling av begge øynene. Åpnede endosebeholdere skal kasseres umiddelbart etter bruk. Hvis mer enn ett medikament skal brukes i øyet bør det være et intervall på minst 5 minutter mellom bruken av de ulike medikamentene. Les pakningsvedlegget før bruk.


Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg


Del

Populære produkter

NO7 LINE CORRECTING Booster Serum 15 ml

391,90

No7 Lift & Luminate Triple Action dagkrem 50 ml Før: 369.9

258,93

No7 Lift & Luminate Triple Action nattkrem 50 ml Før: 379.9

265,93

Canesten krem 1% 20g

145,-