Soap & Glory The Original Pink Big Collection Før: 299.00

Trykk på bildet for å zoome

Soap & Glorys største gaveeske med sine bestselgende velværeprodukter!

299,-

766491

1


Produktinformasjon

Gavesettet inneholder Clean On Me Creamy Moisture Shower Gel (500 ml), The Righteous Butter Body Moisturiser (300 ml), The Scrub Of Your Life Smoothing Body Buffer (200 ml), Hand Food Hand Cream i duften Original Pink (125 ml), The Rushower Dry Shampoo (200 ml) og Bright+Beautiful Radiance-Boosting Mask (29 g).

Forsiktighetsregler

Unngå kontakt med øynene. Dersom kontakt oppstår, skyll øynene øyeblikkelig godt med vann. Skal ikke brukes på irritert, skadet eller sprukken hud. Hvis irritasjon oppstår avslutt bruken. DETTE ER IKKE EN MATVARE. Oppbevares utilgjengelig for barn. TØRRSJAMPO: Unngå innånding av spraytåken. Brukes bare i et godt ventilert område. Hold beholderen minst 15 cm fra håret, og spray jevnt. Unngå kontakt med øynene. Dersom produktet kommer i øynene, skyll umiddelbart godt med vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Beholder under trykk: kan eksplodere ved oppvarming. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/120 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes kun som angitt. Bevisst misbruk ved Bevisst konsentrere og innånde innholdet kan være skadelig eller dødelig. Vennligst resirkuler beholderen når den er tom. Misbruk av løsemidler kan være dødelig. Fare ekstremt brannfarlig aerosol. ANSIKTSMASKE: Kun for engangsbruk. Unngå kontakt med øynene. Dersom produktet kommer i øynene, skyll umiddelbart godt med vann. Skal ikke brukes på irritert, skadet eller sprukken hud. Kan gi en prikkende følelse. Ved ubehag, fjern masken og skyll ansiktet grundig med vann. Oppbevares mørkt og kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn. Fargen kan variere på grunn av innholdet av naturlige ingredienser. DETTE ER IKKE EN MATVARE. Må ikke kastes i toalettet. Behandles som restavfall.


Del

Populære produkter

NO7 LINE CORRECTING Booster Serum 15 ml

579,90

Antibac 85% hånddesinfeksjon 1000 ml

219,-

Møllers Pharma Tran D+ Naturel 250 ml

116,90

Zyrtec tabletter 10 mg 30 stk

99,-