ORAL-B PROFESSIONAL GUM CARE 3

Trykk på bildet for å zoome

Oral-B Professional Gum Care 3 er en elektrisk tannbørste med en forbindelse til Oral-B app som gir tilbakemelding og guide for tannpuss

909,90

951433

1


Produktinformasjon

Oral-B Professional-tannbørsten beskytter tannkjøttet ditt og fjerner mer plakk sammenlignet med en manuell tannbørste. GumCare 3 med Smart Coaching-funksjon hjelper deg til å forbedre pussevanene dine for å beskytte tannkjøttet. Det kobler seg enkelt til Oral-B-appen på mobilen og gir personlig veiledning under tannpussingen for at du skal pusse bedre. Den visuelle trykkindikatoren på håndtaket reduserer pussehastigheten og varsler deg visuelt om ikke å pusse for hardt. Sensitiv-børstehodet med ultratynne børstestrå beskytter tannkjøttet og rengjør tannkjøttranden skånsomt mens interspace-børstehodet gir ekstra rengjøring mellom tennene for ytterligere plakkfjerning. GumCare3 gir personlig veiledning under tannpussingen for bedre pussevaner og et nytt og mer avansert nivå innen tannkjøttbeskyttelse. Utformet spesielt for personer med særlig sensitivt tannkjøtt. Over 2 ukers batteritid, med sensitiv-innstilling og innstillinger for daglig rengjøring og hvitgjørende pluss medfølgende reiseetui.

Forsiktighetsregler

Undersøk regelmessig hele produktet/ ledningen for å se om det finnes skader. En skadet eller ødelagt enhet må ikke brukes. Hvis produktet/ledningen er skadet, skal produktet leveres inn til et Oral-B-servicesenter. Du må ikke endre eller reparere produktet selv. Det kan medføre brann, elektrisk støt eller personskade. Dette produktet er ikke beregnet for barn under 3 år. Barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, kan bruke elektriske tannbørster hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene ved å bruke apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn. Barn skal ikke leke med apparatet. Bruk produktet kun til det tiltenkte bruksområdet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk ikke tilbehør som ikke anbefales av produsenten. Bruk bare laderen som følger med apparatet. Ikke plasser laderen i vann eller væske eller oppbevar den på steder der den kan falle eller dras ned i badekaret eller vasken. Ikke grip etter den hvis den har falt ned i vann. Trekk ut ledningen umiddelbart. Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. Ikke demonter produktet, bortsett fra når du skal kaste batteriet. Når du tar ut batteriet for avhending av enheten, må du være forsiktig slik at du ikke kortslutter de positive (+) og negative (–) polene. Når du tar støpselet ut av stikkontakten, bør du alltid holde i støpselet og ikke dra i ledningen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Det kan forårsake elektrisk støt. Hvis du får behandling for en munnlidelse, bør du rådføre deg med tannlege/tannpleier før du bruker apparatet. Tannbørsten er til personlig bruk, og er ikke beregnet til bruk på flere pasienter på et tannlegekontor eller en institusjon. Små deler kan løsne, så apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. For å unngå at børstehodet ødelegges, noe som kan forårsage kv


Innholdsdeklarasjon

1st GumCare3 tannbørstehåndtak, 2 børstehoder (1 sensitiv-børstehode med ultratynne børstestrå og 1 interdental-børstehode)


Del

Populære produkter

NO7 LINE CORRECTING Booster Serum 15 ml

559,90

No7 Lift & Luminate Triple Action dagkrem 50 ml

369,90

No7 Lift & Luminate Triple Action nattkrem 50 ml

379,90

Canesten krem 1% 20g

145,-