Ellaone tablett 30 mg

Trykk på bildet for å zoome

ellaOne er et nødprevensjonsmiddel som skal tas så raskt som mulig, senest innen 120 timer (5 døgn) etter ubeskyttet samleie.

324,90

528797


Produktinformasjon

ellaOne inneholder virkestoffet ulipristal og er et reseptfritt legemiddel som brukes som en nødløsning for å forhindre graviditet etter ubeskyttet samleie eller hvis prevensjonsmetoden har sviktet. Tabletten virker ved å hemme eller utsette eggløsning. Hvis eggløsning allerede har inntruffet, er ikke ellaOne effektivt. Siden man ikke kan forutse tidspunktet for eggløsningen, skal tabletten tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie, og innen maksimalt fem dager (120 timer). ellaOne egner seg ikke som vanlig eller fast prevensjon. Les pakningsvedlegget før bruk.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke ellaOne dersom du er allergisk overfor ulipristalacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker dette legemidlet hvis du har forsinket menstruasjon eller andre symptomer på graviditet, alvorlig astma elller alvorlig leversykdom. Ved tvil om graviditet (menstruasjon forsinket >5 dager eller unormal blødning på forventet menstruasjonstidspunkt) er det nødvendig å bekrefte manglende graviditet ved en graviditetstest. Hvis du blir gravid til tross for at du har tatt tabletten, er det viktig at du tar kontakt med legen din. Ikke bruk dette legemidlet sammen med annen nødprevensjon som inneholder levonorgestrel. Hvis du tar dem sammen, kan dette legemidlet bli mindre effektivt. Noen legemidler kan forhindre at Norlevo virker effektivt. Kontakt lege før bruk hvis du har brukt noen av følgende legemidlene i løpet av de siste fire ukene: epilepsilegemidler, legemidler til behandling av tuberkolose eller HIV, Johannesurt eller soppmiddelet griseofulvin. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, hereditær laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Les pakningsvedlegget før bruk.


Gravide og Ammende

Hvis du skulle bli gravid til tross for at du har tatt dette legemidlet, er det ingenting som tyder på at svangerskapet ditt blir påvirket av det. Men det er viktig at du kontakter legen din. Som for alle svangerskap kan det hende at legen vil sjekke om fosteret er utenfor livmoren. Dette er spesielt viktig hvis du har sterke smerter i magen eller blødninger eller hvis du tidligere har hatt graviditet utenfor livmoren, operasjon i egglederne eller langvarig (kronisk) infeksjon i kjønnsorganene. Hvis du tar dette legemidlet mens du ammer, skal du ikke amme barnet ditt i én uke etter å ha tatt det. I denne perioden anbefales det at du bruker brystpumpe for å vedlikeholde melkeproduksjonen, men kaster brystmelken. Det er ikke kjent hvordan amming vil virke på barnet ditt den første uka etter at du har tatt legemidlet. Les pakningsvedlegget før bruk.


Innholdsdeklarasjon

Hver tablett inneholder 30 mg ulipristalacetat. Hjelpestoffer: Laktosemonohydrat, povidon K30, krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat


Dosering og bruksområde

Behandlingen består av 1 tablett som skal tas så raskt som mulig, men ikke senere enn 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen. Ved ev. oppkast innen 3 timer etter inntak, bør ny tablett tas. Ved forsinket menstruasjon eller ved symptomer på graviditet, skal graviditet være avkreftet før inntak. Dette legemidlet er et prevensjonsmiddel som brukes til å hindre at svangerskapet starter. Hvis du allerede er gravid, vil det ikke avbryte det eksisterende svangerskapet. Les pakningsvedlegget før bruk.


Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg


Del

Populære produkter

No7 Beauty Calendar 2019 julekalender Verdi: 2250,- Begrenset antall

699,-

No7 Lift & Luminate TRIPLE ACTION Collection

799,-

No7 Protect & Perfect Intense ADVANCED Collection

799,-

No7 Restore & Renew FACE & NECK Collection

799,-