Dette er året da du bør ta influensavaksine

Norske helsemyndigheter anbefaler 1,6 millioner nordmenn å ta årets vaksine mot sesonginfluensa. Vi har spurt fag- og kvalitetsdirektør i Boots apotek, Nina Glende, hvorfor det er så viktig nettopp i år.

Hvis du er i risikogruppen kan det være lurt å ta influensavaksinen hver sesong. Nå får du influensavaksinen reseptfritt i Boots Apotek 

De siste årene har helsemyndighetene hvert år gått ut og anbefalt de som er i risikogruppene for alvorlig sykdom eller komplikasjoner ved sesonginfluensa å bli vaksinert. Også i år er det rundt 1,6 millioner nordmenn som bør ta vaksinen. Hvem er disse 1,6 millionene:

-Det er flere grupper vi tenker på her, forteller Nina Glende, fag- og kvalitetsdirektør i Boots apotek. –En av de virkelig store gruppene er alle over 65 år. De som har kroniske sykdommer som kan utgjøre en risiko ved influensasykdom, kroniske hjerte-/karsykdommer, leversvikt, nyresvikt, nevrologiske sykdommer og nedsatt immunforsvar er andre svært viktige grupper. Også beboere i omsorgsboliger og sykehjem og gravide er grupper som anbefales vaksinering. I tillegg kommer de som har tett kontakt med folk i risikogruppene, slik som helsepersonell med pasientkontakt og de som jobber med eller bor med dem som er i risikogruppene.

I år har det vært mye snakk om at det er ekstra viktig å vaksinere seg. Hvorfor det?

-Dette har flere årsaker som knytter seg til den pågående covid-19 pandemien. Man er bekymret for følgene hvis man får en kraftig influensabølge på toppen av en bølge av covid-19. Det vil utsette risikogruppene for dobbel risiko, og kan også føre til et ekstremt trykk på helsevesenet. Vi skal huske at det i en influensasesong uten covid-19 på toppen kan dø så mange som 900 nordmenn som følge av komplikasjoner knyttet til sesonginfluensa. Sesonginfluensa kan føre til alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, forklarer Nina Glende.

Hvorfor er influensa farlig for risikogruppene?

-Det er slik at vanlig sesonginfluensa kan føre til komplikasjoner som lungebetennelse. Har man kronisk sykdom, kan denne forverres. Noen får kortvarige komplikasjoner, for andre kan komplikasjonene være langvarig. For noen kan sesonginfluensa føre til varig nedsatt helse. Det er også en sammenheng mellom sesonginfluensa og hjerteinfarkt og hjerneslag blant de som har hjerte- og karsykdommer. Gravide er også en gruppe som er mer utsatt for komplikasjoner som lungebetennelse i tillegg til at influensa i svangerskapet øker sjansen for dødfødsel. Vaksinering av gravide gir også beskyttelse for spedbarn en tid etter fødselen.

Hvordan får jeg tak i vaksine?

-Mange i risikogruppene får vaksiner gjennom kommune, institusjoner eller lignende. Nytt av året er dessuten at du kan få satt vaksine på apotek, uten resept fra lege. På denne måten håper vi at flere får tatt vaksine fordi den er lettere tilgjengelig. Tall fra siste år viser at den kun var 40 % av personer risikogruppene som faktisk ble vaksinert mot sesonginfluensa. I tillegg vil vi kunne forebygge en stor strøm av komplikasjoner og sykehusinnleggelser hvis flere vaksinerer seg, og i et år med pandemi er det også svært viktig. Er det ett år du virkelig bør få tatt influensavaksine, så er det i år, oppfordrer Nina Glende.

Relevante produkter

Boots Norway © 2021