Tarmkrefttest

Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft. Tarmkreft er en samlebetegnelse for kreft i tykk- og endetarm og rammer årlig rundt 3800 menn og kvinner årlig.

Tarmkreft utvikler seg vanligvis over mange år, og starter som en liten polypp i tarmen. Symptomene ved tarmkreft opptrer dessverre ofte på et sent stadium. Symptomene på tarmkreft er ofte utydelige - en enkel test kan bidra til tidlig diagnose.

Ved å undersøke om det er blod i avføringen kan man få en indikasjon på mulig påbegynnende kreft. Dermed kan behandling igangsettes tidlig, og sjansen for overlevelse øker betydelig. Blod i avføringen kan ofte skyldes andre mer ufarlige tilstander (eks hemoroider og rifter), så dersom testen du tar avdekker blod, må du gjennom ytterligere undersøkelser for å få stilt riktig diagnose. En mer omfattende testing for tarmkreft er å sjekke tarmen med et kamera (koloskopi/sigmoidoskopi). Dette er en mer omfattende undersøkelse, og derfor benyttes ofte en enkel avføringstest/tarmtest før eventuell videre utredning.

De som er i risikogruppen for tarmkreft er anbefalt å ta en tarmkrefttest. Internasjonale retningslinjer plasserer alle over 50 år i risikogruppen. Utover dette er det familiære elementer som din livsstil som avgjør om du har en høyere risiko for å utvikle denne formen for kreft.


Du kan sjekke om du er i risikogruppen her: 

Sjekk om du er i risikogruppen! 

 

Tarmkrefttesten:

Slik gjør du:

·         Kjøp testen i et Boots apotek eller på boots.no

·         Ta testen hjemme, følg instruksjonene på pakken nøye og send testkortet og                   registreringsskjema inn i vedlagte svarkonvolutt for analyse.  

·         I løpet av 2 uker vil medisinsk personell i ScreenCancer gi deg svar på testen.

·         Er testen avvikende, vil du få anbefalt å gjennomføre ytterligere tester for å                       eventuelt stille diagnose. Du oppfordres da til å ta kontakt med fastlegen din for               videre undersøkelse. ScreenCancer vil gi deg personlige råd om hvordan du skal              gå frem dersom du ønsker dette.

Fakta om tarmkrefttesten:

·         Undersøker om det er blod i avføringen som kan gi indikasjon på begynnende                 tarmkreft

·         Er ikke sensitiv for hva du har spist, men er spesifikk på usynlig blod i avføringen

·         Har best treffsikkerhet og lavest andel falske positive funn

·         Testen er enkel og hygienisk å gjennomføre

·         Unngå å ta testen når du har menstruasjon og ved blødende hemoroider

Er allmenntilstanden din dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom - ta kontakt med lege. Ved bruk av legemidler, les pakningsvedlegget nøye. For mer informasjon - spør på apoteket eller besøk legen din.