Hvordan håndterer vi koronasituasjonen i apoteket?

Apotekene ivaretar en samfunnskritisk oppgave, og det er viktig at vi begrenser faren for smitte i apotek. Her må vi alle vise hensyn både til de som jobber i apotek og andre kunder som kan ha alvorlige sykdommer og være i risikogrupper. Er du satt i karantene, skal du ikke møte opp i apoteket selv, men få noen andre til å hente medisinene dine. Har du symptomer på koronainfeksjon eller annen lufteveisinfeksjon, skal du heller ikke møte i apoteket selv.

Når andre skal hente medisiner for deg, må de ha med fullmaktskjema  og legitimasjon. Du kan ta kontakt med apoteket per telefon hvis du har spørsmål eller trenger å avtale hvordan varer kan hentes for deg.

Vi følger norske myndigheters råd om å holde avstand til andre personer. I apotek kan det bli trangt hvis det er mange personer inne i lokalet samtidig. Vi anbefaler deg derfor å ta en kølapp og å vente utenfor hvis det er mange mennesker inne i apoteklokalet.

Noen apotek kan se behov for å begrense antallet personer som er i lokalet til et visst antall på grunnlag av apotekets størrelse. Disse vil i så fall informere om dette. Se etter oppslag i apotekets inngangsparti. Vi ber om at du respekterer disse retningslinjene.

Takk for at du hjelper oss å begrense smitte!

 

 Lik, Følg eller Del på sosiale medier