Boots Homecare

Boots er ledende aktør innenfor sykepleieartikler, som er produkter til bruk ved inkontinens, stomi, kateter, underernæring, sårbehandling, sirkulasjonsproblemer og ulike hjelpemidler. Flere av våre utsalgssteder har spesialutvalg innen sykepleieartikler.

Disse apotekene har i tillegg til farmasøyter og apotekteknikere også tilgang til sykepleiere som kan hjelpe deg med tilpasning og valg av sykepleieutstyr. Flere av apotekene har egne fulldiskresjonsrom, hvor du kan snakke med en sykepleier i skjermede omgivelser. Som kunde i Boots apotek kan du få produkter på blå resept levert rett hjem. Ved behov for veiledning og tilpasning av utstyr kan vi i spesielle tilfeller også komme hjem til deg. Disse tjenestene er kostnadsfrie hvis man henter utstyr i et Boots-apotek eller via Boots spesialutvalg Homecare. Boots apotek samarbeider tett med primærhelsetjenesten, myndigheter og pasientforeninger. Boots apotek har sin egen grossist, Alliance Healthcare, på Langhus og en egen multidosefabrikk, Farmaka, i Askim. Boots Norge har kjedekontor i Oslo, og eies av Alliance Boots, som er et ledende internasjonalt selskap som driver apotek og grossistvirksomhet i over 27 land.

I våre apotek med spesialutvalg innen sykepleieområdet kan vi tilby skreddersydde tjenester som:

  • Gratis hjemlevering på døren i hele landet 
  • Gratis hjemmebesøk ved behov (for tilpasning og veiledning i bruk av utstyr) 
  • Faste og automatiske leveringer* 
  • Fast kontaktperson*
  • Sykepleiefaglig kompetanse 
  • Bistand i forbindelse med søknad om refusjon